Докторот и лудиот пациент (виц – црн хумор)

Докторот разговара со луд пациент:
– Ти имаш ли мајка?
– Немам.
– Што се случи со неа?
– Ја згази багер.
– А татко имаш ли?
– И татко немам.
– А со него што се случи?
– И него го згази багер.
– Хм… сестра имаш ли?
– Немам ниту сестра, ниту брат.
– А што имаш ти тогаш бре?
– Па само багер.