Долго ќе се каете ако не ја намалите брзината на овој лежечки полицаец

На многу места низ Македонија треба да се направат вакви лежечки полицајци.