Домаќинска вистина (виц)

Алишта:
– Перење – 60 минути.
– Простирање и сушење – 3 до 6 часа.
– Собирање и диплење – 7 до 10 работни дена.