Домаќинот се врати од пазарење, но без среќен крај

За среќа барем добро го поднесе поразот.