Домашната изолација ја буди креативноста кај некои луѓе

Човеков на пример добил одлична идеја за едноставно но смешно видео.