Достава „Експрес“: Вашата палета од 1 тон пристигна, господа!

Документите ќе ги добиете по пошта, затоа што јас брзам.