Доставувачот излезе да го остави пакетот, но ги изгуби сите други

Моментот на ,,слабост” беше препознаен од крадецот.