Драматично откривање на полот на детето

Како веќе да нема доволно глупости па и овој момент го претворија во циркус.