Другар, дај уште вода, се запали моторчето!

– Еве ова мислам дека е вода… Упс…