Другарите си имаат свој уникатен стил на пиење жесток алкохол, а се вика „Штафета на младоста“

Прво ја прима штафетата, па пие на екс, па ја предава штафетата на следниот.