Другарот го знае трикот, но не кажа затоа што му требаат пари

Задачата е да ја извади парата без да го допира шишето. Ако ја извади, негова е.