Другарот реши да ѝ помогне на другарката да се напие пиво наопаку, но не очекуваше дека ќе доживее ваков момент

Другарот реши да ѝ помогне на другарката да се напие пиво наопаку, но не очекуваше дека ќе доживее ваков момент.