Другарот следи инструкции од интернет, како да си направи маска од машки боксерки

Нема шанси вирус да помине преку оваа маска и да остане жив :).