Другарска шега со милкшејк во автомобил

Прво му го подарува милкшејкот, за да може јако да го зафркне. Тоа е другарство.