Дрвениот мотор на едно сиромашно африканско дете

Фотографија вредна 1000 зборови. Ако имате деца, задолжително покажете им ја! Ќе ги натера на размислување и веројатно ќе ви постават еден куп прашања.