Дупките на патот можат да бидат многу болни, не само за возилото

Зачинето со нагло кочење и имате ваква случка.