Дури и да немаш предни заби, секогаш гледај на позитивната страна на животот

Без разлика колку и да ти е тежок животот, секогаш може да најдеш нешто позитивно и да му се радуваш!