Дури и шетањето на кучето е опасно деновиве во Шпанија, каде што натрупа значителна количина на снег

Шпанците не паметат таков снег, па интернетот е преправен од вакви необични случки.