Душо, ајде да си играме космонаути, за да не ни биде досадно во карантин!

Жената прво не сакаше, заради очигледно глупата идеја, но на крај не издржа срце јуначко и реши да проба.