Душо, ај те молам поправи го телевизорот

Од девојчево ќе биде добар мајстор. Го среди телевизорот по брза постапка :).