Двајцата возачи истовремено сфатија дека го згрешиле патот и решија да свртат во последен момент

Кога фаќаш кривина со голема брзина, само малку е доволно да дојде до катастрофа.