Двајца се караат, третиот добива, во овој случај автомеханичарот

Човекот мислеше дека дрвото ќе се предаде, но го потцени