Двајца шизици на мотор вежбат нова финта

Малку се заборавија на патот, буквално.