Двајцата електричари и жената (виц)

Двајца електричари ја поправаат струјата качени на бандера и се караат како јатрви. Една постара жена поминува по улицата и им вели:
– Така ли се работи бе, ние струја немаме, а вие се расправате наместо да работите!
Едниот од нив ја погледнува и ѝ вели:
– Госпоѓо, ќе ни ја подадете ли таа жица таму?
Жената оди, им ја подава жицата, а тој му вели на колегата:
– Јас нели ти реков дека тоа е нулата, а?!