Двајцата мозоци се снајдоа како да го пренесат широкиот шифоњер со тесниот автомобил

Меѓународна достава на мебел.