Две жени покажуваат како изгледа битка од друга планета

За секој случај не би сакале да налутите ниту една од нив.