Двосмислени цртежи на темата живот

Животот може да биде едноставен и комплициран, а понекогаш ние самите си го комплицираме. Овие цртежи допираат длабоко до човечката психа.