Џеки Чен е еден од првите паркуристи, само што до сега не сме го гледале од тој аспект

Сите овие филмски сцени се снимени пред паркурот да стане популарен уличен спорт во светот. Важно е да се напомене дека Џеки Чен не користи каскадери во своите филмови, туку сѐ си прави сам и многу пати до сега бил повреден.