Џентлменска расправија на двајца руски возачи на семафор

Двајцата се многу претпазливи, а во исто време и крајно изнервирани.