Џиновската одбојка на плажа е многу позабавна од обичната

Идејата е одлична, само од каде да најде човек ваква топка.