Еј Муфаса, спремен ли си да рашириш позитивна енергија низ целиот свет?

Муфаса го прифати предизвикот и навистина со своето играње внесува позитивна енергија.