Е ова е добар електричар! Гледајте како ги поврзал прекинувачот и штекот!

Како инаку ќе знаеш дека некој вари кафе, па да му кажеш да стави едно и за тебе?