Е ова е џентлмен!

Дамата почека тој да ѝ ја отвори вратата како што е ред.