Е ова е келнерка!

Ќе оди ако треба и на прстите, само да не ги истури пијачките.