Е ова е кола брат! 160 без раце!

Браво, генијална идеја да се тестира квалитетот на автомобилот!