Е ова е кошаркар!

Како е можно и која е веројатноста да се случи ова во кошарката?