Е ова е нечиста кујна, а не вашата!

Кујната одамна ја поминала фазата на габи и бактерии, сега дури и тие не виреат внатре.