Е ова е работник од дома!

Жената има други идеи, а тој има работа, главата не знае каде му е.

На крај ја реши :).