Е ова е тимска работа

Чистењето зелки никогаш не било побрзо. Особено импресивен е тој со мачетата.