Е ова е трктор, а не како твојот!

Тракторите обично се движат со 50-60 км/час, а погледнете го овој!