Е ова е упорност! Типот решил да нареди служувалка од 42.000 делчиња, ја редел речиси цела година и го сними целиот процес во 2 минутно видео

Започнал во април 2019 година, а завршил во март 2020. Ретко кој човек на планетата би се нафатил на ваков подвиг.