Е ова се сложни комшии! Си направиле заеднички базен

Тешко дека ќе најдете пример во светот за посложно маало од ова!