Е ова значи да се биде мајка на близнаци!

И утре ќе пораснат и нема да им текне да дојдат едно кафе да се напијат со мајката. Размислете на темата!