Ечи Македонската Химна во Букурешт! Напред Македонија!

Австрија ни е стар должник и дојде време кога треба долгот да се наплати.