Еден ден од животот на едно слатко, мало еже

На почеток беше многу нервозно и намуртено, но кога му замириса храната, веднаш се расположи. Позитив на денот!