Еден обичен руски граѓанин решил на свој начин да придонесе кон борбата против вирусот, со помош на својата Лада

Пораката му е посилна од голем број предупредувања и реклами на ТВ.