Еден од најглупите спортови на денешницата: Влечење со уши

Спортот е толку глуп што ти е тешко да поверуваш дека има луѓе кои по цел ден дома вежбаат за натпревар. Од чие уво прв ќе се откачи конецот – губи.