Еден од патниците на автобусот се здрвил седејќи па реши да направи салто додека автобусот стоеше на бензинска

Салтото тргна во неочекуван правец, а најдебелиот крај го извлече еден дечко кој случајно се најде на покрешно место во погрешно време.