Една од поубавите машки професии во светот: Масер на задните мускули на скијачките

А најубавиот дел од оваа работа е што после ова уште и дебело ќе ти платат :).