Еднаш се станува доктор на науки во животот и баш тогаш да ти го згрешат презимето вака…

Наместо Џули Кирков, водителката на настанот прочита Џули Џркоф, што на англиски значи нешто сосема друго и прилично вулгарно.